The Project Management Framework embodies a project life cycle and five major project management Process Groups: Initiating. Planning. Executing. Monitoring and Controlling. Closing. encompassing a total of 47 processes. Mapped to these five process groups are ten project management Knowledge Areas: Project Integration Management Project Scope Management Project Time […]

Project Management Professional
[ PMP ]Lärplattform, utbildningsplattform, LMS (eng. learning management system) eller VLE (eng. virtual learning environment) är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter/elever. Lärplattformar var ursprungligen avsedda för nätbaserade distanskurser, men används idag i allt högre grad som komplement till traditionell undervisning, för e-lärande och flexibelt lärande. En lärplattform eller […]

Learning Management System
[LMS]Persiska فارسی Farsi پارسی Persian 150 Posts in classification topics (Technology & Education …) 1500000 total Page viewers 200 daily unique viewers (2002-2017) http://www.hozour.com/fa/                     Persian http://www.hozour.com/ir/                      Persian http://www.hozour.com/se/     […]

Persiska فارسی Farsi پارسی Persian


Customer relationship management (CRM) is an approach to managing a company’s interaction with current and future customers. Customer relationship management, CRM, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Detta omfattar arbetsprocesser med tillhörande affärssystem för IT-stöd. Exempelvis kan CRM omfatta kundstöd (annat namn är kundsupport) […]

Customer relationship management [ CRM ]