Daily Archives: 2016-06-14


Customer relationship management (CRM) is an approach to managing a company’s interaction with current and future customers. Customer relationship management, CRM, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Detta omfattar arbetsprocesser med tillhörande affärssystem för IT-stöd. Exempelvis kan CRM omfatta kundstöd (annat namn är kundsupport) […]

Customer relationship management [ CRM ]