SashN


SashN

About SashN

SashN: Seyed Ashkan Najafi KMS LMS CMS PMP CRM
  The Project Management Framework embodies a project life cycle and five major project management Process Groups: Initiating. Planning. Executing. Monitoring and Controlling. Closing. encompassing a total of 47 processes. Mapped to these five process groups are ten project management Knowledge Areas: Project Integration Management Project Scope Management Project Time […]

Project Management Professional
[ PMP ]Trying to find TPA ::: Awareness is the ability to directly know and perceive, to feel, or to be of events. More broadly, it is the state or quality of being conscious of something.

The Premiere Awareness
[ TPAx.ME ]


Lärplattform, utbildningsplattform, LMS (eng. learning management system) eller VLE (eng. virtual learning environment) är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter/elever. Lärplattformar var ursprungligen avsedda för nätbaserade distanskurser, men används idag i allt högre grad som komplement till traditionell undervisning, för e-lärande och flexibelt lärande. En lärplattform eller […]

Learning Management System
[LMS]


Persiska فارسی Farsi پارسی Persian 150 Posts in classification topics (Technology & Education …) 1500000 total Page viewers 200 daily unique viewers (2002-2017) http://www.hozour.com/fa/                     Persian http://www.hozour.com/ir/                      Persian http://www.hozour.com/se/     […]

Persiska فارسی Farsi پارسی PersianCustomer relationship management (CRM) is an approach to managing a company’s interaction with current and future customers. Customer relationship management, CRM, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Detta omfattar arbetsprocesser med tillhörande affärssystem för IT-stöd. Exempelvis kan CRM omfatta kundstöd (annat namn är kundsupport) […]

Customer relationship management [ CRM ]