Customer relationship management [ CRM ]


Customer relationship management (CRM) is an approach to managing a company’s interaction with current and future customers.
 
Customer relationship management, CRM, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Detta omfattar arbetsprocesser med tillhörande affärssystem för IT-stöd. Exempelvis kan CRM omfatta kundstöd (annat namn är kundsupport) och kundregister. CRM är inte en programvara utan snarare något som påverkar organisationen i ett företag.
Share info