Vad är CRM?


Vad är CRM?

Själva trebokstavskombinationen CRM står för Customer Relationship Management (kort och gott: kundvård). CRM täcker in ett brett område med ärendehantering, sälj, analyser, rapportering och mycket  mer.

CRM är en filosofi

I grund och botten är CRM dock en filosofi. Ta hand om dina kunder och behandla dem som du själv skulle vilja bli behandlad! Som tack kommer kunderna tillbaks till dig, just tack vare att du tar hand om dem. Dessutom är det troligt att dina kunder berättar för andra potentiella kunder att du är en trevlig prick…

Kunden väljer dig – inte tvärtom

När upplevd kvalitet och pris är likvärdiga, och du har svårt att påverka kunden med marknadsföring, kommer kunden inte att se någon större skillnad på dig och andra leverantörer. Det som då händer är att kunden går från att vara rationell till att bli emotionell i sitt val av produkt- eller tjänsteleverantör.

Den med bäst relation vinner, därför är CRM viktigt

När kunden väljer emotionellt; väljer hon den som uppfattas som ”bäst” i någon mening. Är produkt och pris lika kommer hon att välja det företag där relationen är starkast. Slarviga företag som spiller min tid eller nonchalerar mig kommer väljas bort direkt. Sympatiska företag med bra koll och som är lätta (och roliga!) att ha och göra med, kommer ligga mycket bra till.
Kom ihåg: kunden är inte bara kontaktuppgifterna i ditt datorsystem, de är faktiska människor!