آموزشی تصویری عملی – نکات 60 گانه آشپزی

انواع روشهای پاک کردن و برش مواد غذایی
روش کارکردن با ابزار آشپزی
عملکرد دست های آشپز های حرفه ای را مشاهد کنید
دیدن و عمل کردن در آشپزی
آموزشی ویدئوی – تصویری

یک عدد سی دی  قیمت : 2000 تومان


مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط