نکاتی در مورد محاسبه وزن ایده آل با BMI

نکاتی در مورد محاسبه وزن ایده آل

تا این اواخر ملاک سنجش وزن دلخواه و ایده‌آل را با استفاده از جداول شرکت های بیمه عمر آمریکایی تعیین می‌کردند، ولی امروزه معلوم شده که منابع مورد استناد جهت تعیین وزن مطلوب، مربوط به ملتی که مجموعه‌ای از نژادهای مختلف می‌باشند قابل تعمیم برای همه نیست. لذا پژوهش‌گران تغذیه در جهت دست‌یابی به نزدیک‌ترین وزن ایده‌آل نسبت به قد، فرمول‌های مختلف و روش‌های محاسبه‌ای متعددی ارایه کرده‌اند که ساده‌ترین و آسان‌ترین آنها فرمول بروکا است.
——————————————————————————–
این روش برای هر فرد به راحتی قابل استفاده و محاسبه است. بر مبنای چنین محاسبه‌ای کافی است که قد هر فردی را به سانتی‌متر اندازه‌گیری و از عدد بدست آمده مقدار صد سانتی‌متر کسر شود. به طور مثال شخصی که ۱۷۵ سانتی‌متر قد دارد، عدد صد را از ۱۷۵ کسر کرده که عدد ۷۵ حاصل می‌شود. این عدد را وزن خام یا پایه می‌گویند. جهت رسیدن به وزن ایده‌آل کافی است برای افرادی که جثه متوسط دارند، برای خانم‌ها ۱۵ درصد و برای آقایان ده درصد از وزن خام کاسته شود.
——————————————————————————–
روش دیگری که امروز کاربرد وسیعی پیدا کرده تعیین وزن ایده‌آل بر مبنای شاخص توده بدن است. در این روش شاخص توده بدن را با BMI نشان می‌دهند و آن عددی است که از تقسیم کردن وزن (کیلو گرم) به قد (متر) به توان ۲ به دست می‌آید.

 

مجذور قد برحسب متر/ وزن برحسب کیلوگرم BMI =

تقسیم بندی شاخص توده بدن و نوع چاقی

BMI = ۲۰ – ۲۴/۹
وزن متعارف (درجه چاقی = صفر)

BMI = ۲۵ – ۲۹/۹
اضافه وزن (درجه چاقی = یک)

BMI = ۳۰ – ۳۹/۹
چاقی (درجه چاقی = دو)
BMI >= ۴۰
چاقی مفرط (درجه چاقی = سه)

——————————————————————————–

روش دیگری که می‌توان از طریق آن به تعیین وزن مطلوب دست پیدا کرد عبارت است از:

وزن ایده‌آل مردان = ۴۸ + ۲/۷ برای هر ۲/۵ سانتی‌متر بالای ۱۵۰ سانتی‌متر

وزن ایده‌آل خانم ها = ۴۵ + ۳/۷ کیلو برای هر ۲/۵ سانتی‌متر بالای ۱۵۰ سانتی‌متر

——————————————————————————–
روش دیگری که می‌توان از طریق آن به تعیین وزن مطلوب دست پیدا کرد عبارت است از:

وزن ایده‌آل به کیلوگرم = (قد به سانتیمتر × متوسط قطر سینه به سانتیمتر) تقسیم بر ۲۴۰

——————————————————————————–

و بالاخره می‌توان برای اسکلت‌های متوسط از طریق زیر وزن متعادل را برای خانم‌ها و آقایان تعیین کرد.

وزن متعادل مردان = (قد – ۱۵۰) × ۱/۱ + ۴۸

وزن متعادل زنان = (قد – ۱۵۰) × ۹/۰ + ۴۵

به عدد به دست آمده با توجه به درشتی و یا ریزی جثه فرد مقدار ۱۰% اضافه یا کم می‌شود.
——————————————————————————–
به منظور تعیین اندازه استخوانبندی بدن از فرمول:

اندازه مچ دست برحسب سانتیمتر/ قد برحسب سانتیمتر = r

اندازه اسکلت
مقدار r برای مردان مقدار r برای زنان
کوچک اندام مساوی یا بزرگتر از ۴/۱۰ کمتر از ۱۱
متوسط اندام بین ۶/۹ تا ۴/۱۰ بین ۱/۱۰ تا ۱۱
درشت اندام کمتر از ۶/۹ کمتر از ۱/۱۰

به موازات تعیین وزن ایده‌آل و جثه افراد، تقسیم‌بندی آن‌ها از بعد نوع انباشتگی چربی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که تجمع چربی به صورت فرم سیب یعنی انباشتگی چربی در نواحی شکم و احشا و همچنین انباشتگی به فرم گلابی در نواحی پایین تنه پی‌آمدهای متفاوتی را برای مبتلایان به وجود می‌آورند. برای تعیین نحوه تقسیم و تجمع چربی در بدن می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

دور کمر تقسیم بر دور باسن

چنان چه حاصل آن در خانم‌ها بیشتر از ۸۵/۰ و در آقایان بیش از ۱ باشد دلیل چاقی شکمی یا androide است.

 

http://www.boali.com

مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط