دسته: كودكان برتر داشته باشيم

معرفی وب سایت کودک باهوش

معرفی وب سایت  کودک باهوش آیا میدانید  حدود 50% از رشد هوشی کودک  بین  زمان تولد  تا  4  سالگی و حدود 30 %  بین  4  تا  8  سالگی  و 20%  باقیمانده بین  8  تا  17 سالگی شکل  می گیرد ؟سری آموزشهای  brainy baby   ( کودک متفکر )  بوسیله پیشکسوتان آموزش...