دسته: بازاريابي و فروش حرفه اي

کتاب استراتژی های بازاریابی (22 قانون تغییر ناپذیر مدیریت بازاریابی)

مقدمه: با توجه به محیط پویا و حظور شرکت های موفق برای رسیدن به اهداف شرکت باید به بازاریابی همچون واحد های دیگر سازمان توجه ویژه ای نشان داد و بازاریابی همچون سایر موارد قوانینی بر آن حاکم است که دانستن و رعایت آنها موفقیت واحد بازاریابی را تا حدی...