جایگاه کامپیوتر در آموزش زبان

جایگاه کامپیوتر در آموزش زبان

اسلایدهای سمینار نقش متقابل یادگیری زبان انگلیسی و مهارت های فن آموری اطلاعات

 

 

سید اشکان نجفی 52 اسلاید  – حجم فایل :  4.73MB

 

 


مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط