مجتمع مجازی حضور Hozour.ir

روش تست زنی بدون حل تست – مهندسی معکوس

مهندسی معکوس در حل تست کنکور و روش های نوین حل تست بدون معلومات     آیا می دانید با زدن حتی یک تست صحیح می توانید شانس موفقیت خود را افزایش داده و چند هزار نفر را پشت سر بگذارید و به نتیجه مطلوب تری دست یابید.با استفاده از...