مجتمع مجازی حضور Hozour.ir

زنجبیل (Zingiber officinale) یک داروی آیورودا

زنجبیل (Zingiber officinale) اگر به کشیدگی عضله دچار شده اید ، گلودرد دارید و یا از بیماری مسافرت در رنج هستید برای خود یک تونیک زنجبیل درست کنید ومیل نمائید تا به قدرت شفا بخش فوق العاده آن پی ببرید. زنجبیل فواید فراوانی برای سلامتی دارد. مطلب ما درباره ساقه...

تیپ های بدنی در آیورودا را بهتر بشناسید

درسنامه شماره 4 بر اساس امتیازهای بدست آمده،حاصل از پاسخگویی به پرسشنامه تشخیص تیپ بدنی،آیورودا 9 تیپ بدنی را تعیین می کند. 3 تیپ اصلی یا تک دوشایی داریم که عبارتند از:واتا،پیتا و کافا و 6 تیپ دیگر،که مواردی است که امتیاز دو دوشا اختلاف کمی با هم دارند و...