مجتمع مجازی حضور Hozour.ir

تیپ های بدنی در آیورودا را بهتر بشناسید

درسنامه شماره 4 بر اساس امتیازهای بدست آمده،حاصل از پاسخگویی به پرسشنامه تشخیص تیپ بدنی،آیورودا 9 تیپ بدنی را تعیین می کند. 3 تیپ اصلی یا تک دوشایی داریم که عبارتند از:واتا،پیتا و کافا و 6 تیپ دیگر،که مواردی است که امتیاز دو دوشا اختلاف کمی با هم دارند و...

اللّه واقعا آرامبخش است

اللّه واقعا آرامبخش استتا آخر بخونید جالبه…یک پژوهشگر هلندی غیرمسلمان چندی پیش تحقیقی در دانشگاه آمستردام انجام داده و به این نتیجه رسیده بود که ذکر کلمه جلاله «الله» و تکرار آن و نیز صدای این لفظ، موجب آرامش روحی می‌شود و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور...