جزوه مهندسی نرم افزار ( تجزیه و تحلیل سیستمهای کامپیوتری )

 

najafi, seyed ashkan

 

 

 

مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط